PRAVIDLA SOUTĚŽE

 1. Článek 1 Obecné informace o soutěži

  1. Organizátorem soutěže (dále jen „soutěž“) jsme my, Jan Štincík, IČ: 07906676, Sladovnická 228, Rokycany 337 01.
   (dále jen „Organizátor“ nebo „my“), Pro naše zákazníky provozujeme eshop www.tutytrika.cz dostupný na internetové adrese www.tutytrika.cz.
  2. Soutěže se nemůžete zúčastnit, pokud jste naším zaměstnancem/ zaměstnankyní, případně naší spolupracující osobou, nebo pokud jste zaměstnancem/zaměstnankyní nebo spolupracující osobou společnosti z naší skupiny, případně jste osobou blízkou těchto osob. Soutěže se také nemůžete zúčastnit, jste-li mladší 15 let a pokud máte doručovací adresu mimo Českou či Slovenskou republiku. Soutěže se můžete zúčastnit, jste-li fyzickou osobou.
 2. Článek 2 V čem soutěž spočívá?

  1. Předmět soutěže a konkrétní podmínky soutěže uvede Organizátor vždy v konkrétním soutěžním příspěvku na facebookovém profilu Tutytrika.cz, který bude obsahovat podmínky soutěže zejména:
   1. termín konání soutěže;
   2. způsob zapojení do soutěže;
   3. výluky ze soutěže;
   4. stanovení výher a podmínek výběru výherce.
  2. Každý soutěžící se do jedné soutěže může zapojit i opakovaně (není-li u jednotlivého soutěžního příspěvku uvedeno jinak).
  3. Do jednotlivé soutěže se zapojíte přidáním komentáře pod určený příspěvek se zodpovězením soutěžní otázky nebo splněním úkolu. Tímto krokem souhlasíte s těmito pravidly a zavazujete se je dodržovat. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže odpovědi, které nebudou odpovídat předmětu a rozsahu soutěžních otázek
  4. Ze správných odpovědí uvedených u jednotlivých soutěžních příspěvků bude vybrán výherce (nebude-li uvedeno jinak), a to označením v komentáři organizátora pod soutěžním příspěvkem. Výherci budou vyzváni, aby kontaktovali organizátora prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Facebook s kontaktními údaji pro zaslání výhry. Nepřihlásí-li se výherce do 10 kalendářních dnů ode dne vyhlášení, propadá výhra organizátorovi.
  5. O přesném způsobu předání výhry budou výherci informováni soukromou zprávou na Facebooku. Výhry budou výhercům odeslány do 30 dnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže.
  6. Organizátor neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávnou adresu pro dodání výhry, ani že si svou výhru řádně a včas nevyzvedl u zvoleného poskytovatele přepravních služeb. V takových případech výhra propadá Organizátorovi bez jakékoli náhrady.
  7. Organizátor soutěžící výslovně upozorňuje, že výhru nelze směnit za hotovost ani ji vyměnit za jinou výhru než je organizátorem stanovena. Bude-li výhrou voucher na nákup v nákupní galerii Organizátora, je jeho hodnota vyjádřena včetně DPH a výherce bude o jeho uplatnění informován.
 3. Článek 3 Obecná a závěrečná ustanovení

  1. Účastí v soutěži se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
  2. Účastí v soutěži souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem účasti v soutěži. Informace o zpracování osobních údajů na: Ochrana osobních údajů.
  3. Případné dotazy, připomínky apod. směřujte na email: info@tutytrika.cz nebo poštou na adresu Jan Štincík, Sladovnická 228, Rokycany 337 01.
  4. Na výhru nevzniká právní nárok, není možné ji vyplatit v penězích. Vymáhání výhry soudní cestou je vyloučeno. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.
  5. Pokud porušujete pravidla této soutěže, nebo pokud pojmeme podezření, že porušujete pravidla této soutěže, vyhrazujeme si právo Vás vyřadit ze soutěže. Takové rozhodnutí je konečné.
  6. Tato pravidla Vám budou dostupná po dobu trvání této soutěže a dále 30 dní ode dne ukončení soutěže. Vyhrazujeme si právo tato pravidla kdykoliv změnit nebo soutěž ukončit. V takovém případě jsou změna pravidel či ukončení soutěže účinné okamžikem jejich zveřejnění.
  7. Soutěž není provozována, sponzorována nebo spojena se společností Facebook Inc. a tato společnost za její průběh nijak neodpovídá. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být adresovány Organizátorovi, nikoliv společnosti Facebook Inc.
  8. Organizátor soutěžící výslovně upozorňuje, že výhra není předmětem prodeje a není možné uplatňovat práva z toho plynoucí (kupř. práva z vad, záruku za jakost, možnost vrácení / odstoupení / reklamace atp.)
  9. Tato pravidla nabývají účinnosti dne 11. 12. 2020.

 

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

ZDNlZGZhZW